Polbicillinum
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Polbicillinum, polski preparat, stanowi mieszaninę penicyliny benzylowej (krystalicznej) i prokainowej w stosunku l : 3. Przeciętne dawkowanie l 200 000?2 400 0,00 j.m./ 724 h. Niekiedy po domięśniowym podaniu penicyliny prokainowej występuje zespół Hoi-gnea opisany po raz pierwszy w 1959 r. Występuje on l?3 razy na 1000 wstrzyknięć, a więc znacznie częściej niż wstrząs anafilaktyczny. Patogeneza zespołu nie jest całkowicie poznana. Prawdopodobnie jest on spowodowany tworzeniem się mikrozatorów w płucnych i mózgowych naczyniach tętniczych z cząsteczek prokainy oraz depresyjnym wpływem na twór siatkowaty z pobudzeniem ośrodków korowych. Najbardziej charakterystycznymi objawami zespołu są: niepokój chorego, uczucie strachu przed śmiercią, przyśpieszenie tętna, niewielki stosunkowo wzrost ciśnienia tętniczego krwi, co stanowi istotny element różnicujący ze wstrząsem (spadek RR), niekiedy zaburzenia świadomości, widzenia, smaku, mowy. Ponadto może występować uczucie gorąca, paręstezje, sporadycznie nudności. Opisane objawy występują w kilkanaście sekund do 3 min po wstrzyknięciu antybiotyku i trwają około 15?60 min. Następnie samoistnie ustępują. Rokowanie na ogół dobre.