Produkty kondensacji aldehydow z aminami biogennymi

0
325
Rate this post

Głównym metabolitem etanolu jest aldehyd octowy powstający ż alkoholu etylowego głównie w wyniku działania dehydrogenazy alkoholowej (ok. 90% aldehydu octowego powstaje w wątrobie). Mniejszą rolę odgrywają inne enzymy, jak katalaza i mikrosomalny układ enzymów utleniających etanol. Pewna, nieznaczna ilość aldehydu octowego, powstaje także w mózgu; ciekawe, że proces ten potęguje się w miarę przedłużającego się stosowania alkoholu. Z działaniem aldehydu wiąże się wiele efektów biologicznych, niektóre z nich są wykorzystywane w metodach leczenia odwykowego. Ostatnio jednak podkreśla się, że sam aldehyd octowy nie jest odpowiedzialny za wiele reakcji uprzednio mu przypisywanych i że w grę wchodzą związki powstające w wyniku kondensacji tego aldehydu z aminami biogennymi. Do najciekawszych związków tego typu należy wspomniany już salsolinol, związek z grupy pochodnych tetrahydroizochinoliny, do której, o czym warto przypomnieć, należą naturalne alkaloidy roślinne powstające w maku lekarskim (Papaver somniferum) w procesie syntezy morfiny. Zarówno salsolinol oraz np. pochodne (3-karboliny wywierają silne działania ośrodkowe, które w pewnym stopniu przypominają działanie związków opiatowych, bądź wiążą się z ich działaniem.