Brak równowagi pomiędzy genami i dietą

0
459
Rate this post

Brak równowagi pomiędzy genami i dietą

Dziecko w łonie matki tak naprawdę nie je, ale jest w idealnej harmonii z genami i odżywianiem swej matki. Wspólny dopływ krwi łączy matkę i płód, a potrzebne dziecku składniki odżyw­cze są po prostu pobierane od matki. Jeśli jest ona słabo odżywiona i ma małe zapasy wapnia, dziecko tak czy inaczej pobierze wapń, by wspomóc budowę swych kości. Tylko głodówka, która drastycz­nie pogorszy skład chemiczny krwi, może zagrozić przeżyciu dziec­ka. Jeśli matka stosuje rozsądną dietę, dziecko jest zwykle doskonale odżywione. W jakiś cudowny sposób większość dzieci przychodzi na świat w doskonałej formie.

Mimo że dziecko wybiórczo pobiera składniki odżywcze od matki, w skrajnych warunkach, takich jak głodzenie, rezultaty matczynego niedożywienia mogą być katastrofalne dla rozwoju dziecka. W naj­lepszym wypadku dziecko urodzi się po prostu mniejsze. W najgor­szym może mieć wady wrodzone, takie jak rozszczep kręgosłupa (wada kręgosłupa, który nie zrósł się poprawnie), wynikający z nie­doboru kwasu foliowego. Jeżeli matka przejada się i ma cukrzycę w czasie ciąży, dziecko odczuje wysokie stężenie krążących u matki czynników wzrostu, takich jak insulina, insulinopodobne czynniki wzrostowe i hormon wzrostu, i urośnie duże. W efekcie może być po­trzebny poród chirurgiczny, a w rejonach słabo rozwiniętych może to doprowadzić do urazów okołoporodowych i śmierci podczas po­rodu. Silne hormony przyjmowane w czasie ciąży, np. dietylstilbestrol, zalecany przeciwko nudnościom w latach pięćdziesiątych, mogą zaprogramować niemowlęta do rozwoju nowotworu pochwy w wieku lat dwudziestu kilku. Niektórzy naukowcy uważają, że niedożywienie w macicy w pewien sposób wywołuje sytuację, w której zwiększa się prawdopodobieństwo otyłości w życiu dorosłym, ale nie zostało to udowodnione. Zatem choć natura zapewniła nam kilka niezawodnych mechanizmów gwarantujących reprodukcję naszego gatunku, brak równowagi pomiędzy genami i dietą może mieć zły wpływ na rozwój płodu i wpłynąć na aktywność genów w późniejszym życiu.