Wspólna ewolucja w świecie zwierząt i roślin

0
509
Rate this post

Wspólna ewolucja w świecie zwierząt i roślin

Co jedli ludzie na początku swego pobytu w lesie, w górach i na pu­styniach Afryki? Przez prawie 7 milionów lat istnienia praczłowieka i człowieka byliśmy myśliwymi-zbieraczami, żywiącymi się dziki­mi zwierzętami i roślinami. Choć we francuskich jaskiniach istnieją słynne malowidła wielkich bizonów, prawdopodobnie przeważającą część diety ludzi pierwotnych w Afryce stanowiły dzikie rośliny, jago­dy, korzenie i liście, z małą ilością białka zwierzęcego, wliczając w to owady. Ludzie pozwalali, aby ich kubki smakowe prowadziły ich do odżywczych produktów, które występowały wystarczająco obficie, by zapewnić odpowiednią ilość białka i kalorii.

Smak i zapach są cudami natury, które pozwalają nam w bardzo wy­czulony sposób reagować na środowisko i nawet przy małych ilościach danej substancji odpowiednio interpretować jej obecność lub brak. Lu­dzie, którzy tracą zmysł powonienia, przestają odczuwać smak, a po­prawiony smak ciepłego pożywienia jest częściowo związany z odczuwaniem zapachu potrawy. Ten system jest jednym z najważniej­szych w naturze. Żyjąca dziko ćma może wyczuć wabiącą do łączenia się w pary substancję, zwaną feromonami, z odległości kilku kilome­trów. Wiele gatunków ryb słabo widzi, ale posługuje się węchem, by znaleźć zdobycz. Ludzie korzystają z tych zmysłów nie tylko po to, by znaleźć pożywienie, ale także by się nim cieszyć.