Sport formą rekreacji w ówczesnym świecie

0
284
Rate this post

Ówcześnie o sporcie oraz rekreacji mówi się jak o konkretnej działalności dobrowolnej, co nakreślają zróżnicowane przepisy międzynarodowe dotyczące opisywanej dziedziny życia.  Można więc stwierdzić, że sport to świadoma, a jednocześnie dobrowolna działalność człowieka, która jest podejmowana dla zaspokojenia potrzeby zabawy, a przede wszystkim popisu, walki, a przede wszystkim wewnętrznego doskonalenia się w drodze tak zwanego systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych oraz wolicjonalnych. T. Markowski pisał, że sport uprawiany rekreacyjnie, jak i również jego oglądanie bądź kibicowanie drużynie nierozerwalnie łączy się z czasem wolnym ludzi. Poza tym czas wolny to taki czas, który pozostaje do dyspozycji po wykonaniu wszelkich obowiązków i zadań związanych z życiem zawodowym, jak i również osobisty m?. Główną formą sportu jest wypoczynek oraz regeneracja wszelkich sił po wykonanej pracy. Jednocześnie sport oprócz walorów estetycznych jest niewątpliwie jednym z głównych elementów stylu życia ludzi oraz w znacznym stopniu dotyczy wartości jego życia.