Sole zlota

0
1049
Rate this post

Częstokroć są najskuteczniejszymi, podstawowymi lekami w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Mechanizm ich działania nie jest całkowicie poznany. Najczęściej stosowany jest tiosiarczan sodowy złota (Aurothiomalate sodium, Myocrisin), rzadziej tiosiarczan złotawosodowy (Aurotiosulfate sodium, Myochrrysin) oraz Solganal B, stanowiący połączenie soli złota z L-tioglukozą. Podawane są domięśniowo, w dawkach zwiększających się od 10 mg/tydzień do maksimum 50 mg/tydzień. Ilość soli złota na jedną kurację wynosi zazwyczaj 800 mg?1,0 g; po kilku miesiącach można kurację powtórzyć. Sole złota są związkami bardzo toksycznymi, co ogranicza częstość ich stosowania leczniczego. U ponad 5% leczonych występują ciężkie powikłania, a działania niepożądane u ponad 40% leczonych. Do objawów niepożądanych spowodowanych tymi związkami zalicza się m.in. złuszczające zapalenie skóry, zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej, jelit, rogówki, uszkodzenie nerek, układu krwiotwórczego, obwodowe zapalenie nerwów. Do przeciwwskazań zalicza, się choroby nerek i wątroby, złuszczające zapalenie skóry, uszkodzenie szpiku, ciąża, rumień wielopostaciowy.